Mesiac: september 2020

Prečo vykonávať revízie a čistenie plynových kotlov?

 • Chránite svoj život, svoj domov
 • V prípade poistnej udalosti máte splnenú povinnosť
 • Výrobcovia odporúčajú čistiť kotol a vykonávať revíziu raz ročne
 • Zabezpečíte kvalitnú činnosť kotla a životnosť kotla
 • Ušetríte na spotrebe plynu

Revízia a čistenie kotla obsahuje :

 1. Kontrolu funkčnosti výrobku
 2. Kontrolu tlaku v okruhu a prípadné dotlakovanie
 3. Kontrolu expanznej nádoby a jej prípadné dotlakovanie
 4. Kontrolu spalinovej cesty
 5. Kontrolu snímačov, termostatov, poistných prvkov
 6. Kontrolu plynotesnosti
 7. Kontrolu sifónu
 8. Kontrolu zásobníka TÚV
 9. Kontrolu elektroinštalácie
 10. Vyčistenie spaľovacej komory
 11. Vyčistenie filtrov
 12. Nastavenie parametrov

V prípade záujmu o revíziu, čistenie, servis kotla nás kontaktujte, vypracujeme vám revíznu správu z kontroly, ktorú by od vás mohla žiadať poisťovňa v prípade poistnej udalosti.

Servisné obhliadky kotla sa doporučuje vykonávať v ročných intervaloch. Sami vás skontaktujeme a dohodneme si obhliadku tak, ako vám bude najlepšie vyhovovať.

Revízia, servis a čistenie plynového kotla