Bytové domy

V bytových domoch vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie):

plynových rozvodov,

plynových kotlov, kotolní,

tlakových nádob,

plynových sporákov a spotrebičov.