Doklady Obsluhy

Vykonávame školenie a preskúšanie obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových, zdvíhacích, plynových. Vykonávame aj opakované školenia na predĺženie platnosti dokladov.