Rodinné domy

V rodinných domoch vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie):

plynových rozvodov,

plynových kotlov,

plynových sporákov a spotrebičov,

tlakových nádob.