Zdvíhacie zariadenia

Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení.

Máme rozsah pre vyhradené technické zariadenia zdvíhacie podľa vyhl. 508/2009 Z.z.:

A. Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A:
a) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu,
b) pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m,
B. Technické zariadenia zdvíhacie skupiny B:
a) zariadenie, ktorým je
1. žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,
2. vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien,
b) zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie,
c) prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to
1. zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,
2. zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a),
d) špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to
1. zdvíhacia rampa,
2. zdvíhacia plošina,
3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla,
4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu,